گواهی پایان دوره پس از احراز موفقیت دانشجویان در آزمون صادر می شود؛

  • گواهی پایان سطح به دانشجویانی كه موفق به گذراندن كامل سطح شده اند (پایان كتاب) اعطا می شود؛
  • متقاضیان دریافت گواهی نامه بین المللی می توانند با ارسال درخواست، انجام ثبت نام جداگانه (ارسال مدارك مورد نیاز) و پس از شركت در آزمون استاندارد مورد نظر، مدرك خود را دریافت نمایند.
مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now